yandexanalitik

Periyodik UPS Bakım Hizmetlerimiz

UPS sisteminizin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak, bu cihazlardan sağladığınız faydaları sürekliliği ve memnuniyetinizi en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla "Periyodik UPS Bakım Anlaşması" hizmetini çözüm olarak sizlere sunmaktayız.
Amacımız, teknik problemleri en aza indirerek oluşabilecek veri, zaman ve maddi kayıpları ortadan kaldırmaktır.

Müşterilerimizin UPS kaynaklı herhangi bir enerji sorunu yaşamaması bizim için önem arz etmektedir. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz parça dâhil veya parça hariç UPS bakım anlaşmaları ile maliyet, işgücü ve veri kaybı risklerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz.

UPS Bakımı Neden Gereklidir?

Kullanmakta olduğunuz UPS sistemleriniz ömürlü malzemeler barındırmaktadır. Bu ömürlü malzemeler başlıca; akü, fan ve kapasitör gruplarıdır. UPS sistemlerinizin sürekliliğini sağlamak ve kesinti risklerini en aza indirmek için periyodik UPS bakımları ile sistemlerinizin kontrol edilmesi gereklidir. Yapılan periyodik UPS bakımlarında ömürlü malzemelerin ölçüm ve testleri yapılmakta, arızalar önceden tespit edilmektedir. Cihazlarınızın çalışma ortamları kontrol edilmekte ve gerekmesi halinde iyileştirici önlemler tavsiye edilmektedir.
Bu gibi kritik hususlara dikkat edilmediğinde, UPS cihazlarınız en çok ihtiyacınız olduğu sırada arızaya geçebilir ve sizleri ciddi maliyetlere maruz bırakabilir.

UPS Bakım Kapsamımız

● UPS cihazının çalışma ortamının kontrolü
● Genel tozlanma ve kirlenmeye karşı bakım / temizlik
● Hava akışının ve fanlarının kontrolü / bakımı
● Elektriksel bağlantı noktalarının ve elemanlarının kontrolü
● Tüm kablo ve devre kesicilerin kontrolü
● Olay ve alarm kayıtlarının kaydı ve incelenmesi
● Dâhili ve harici akü bağlantı noktalarının kontrolü, akü sıcaklıklarının kontrolü
● KGK LCD panelindeki değerler ile ölçülen değerlerin kontrolü / kalibrasyonu

● Aküden çalışmaya geçişin testi
● Aküden çalışma testi, akü performans testi ve sonuçlarının raporlanması
● Akülerin şarj testi; şarj devresinin gerilim ve akımının kontrolü
● Dâhili Statik Bypass testi
● Elektrolitik kondansatörlerin kontrolü
● KGK’nın durumunun servis verilebilir olup olmadığının incelenmesi
● KGK’nın dış ve iç bölgesinde herhangi bir hasar izi olup olmadığının incelenmesi
● KGK’nın tüm çalışma modlarında giriş, çıkış ve akü voltajlarının kontrolü

Veri Merkezi Altyapı Bakım Hizmeti

Veri Merkezleri’ne ait UPS, Hassas Kontrollü Klima, Elektrik Panoları, Elektrik Altyapı, Yangın Söndürme Sistemleri, Ortam İzleme Sistemleri, Jeneratör Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri gibi sistemlerin periyodik bakım hizmetlerini, arıza ve servis hizmetlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.