yandexanalitik

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

- Akü İzleme Sistemi nasıl çalışmaktadır?

Alpais akü izleme sistemi ile her bir akünüze bir akü modülü yerleştirilmektedir. Akü modülü her bir akünün gerilimini, sıcaklığını ve iç direncini ölçmektedir. Her bir kola yerleştirilen kol modülü ile de şarj deşarj durumları, kol akımı ve kol gerilimi ölçümü yapılmaktadır. Aynı zamanda ortam nemi ve sıcaklığı da bu kol modüllerinde bulunan sensörler ile ölçülmektedir. Kontrol modülü aralarındaki haberleşme bağlantıları vasıtası ile alınan verileri toplamakta ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Daha sonra Alpais yazılımı ile veriler kullanıcıya, gerek akü durumları gösterecek şekilde gerekse zaman eksenli ya da sütun grafikler şeklinde aktarılmaktadır. Kritik ve uyarı durumunda olan akülerin bildirimleri hem e-mail ve SMS ile gönderilmekte hem de ara yüz üzerinden gösterilmektedir. Bu sayede kritik durumda olan aküler tespit edilmekte, alınan verilere göre gerekli müdahaleler ya da planlı akü değişimi yapılabilmektedir.

- UPS ya da akü servis sağlayıcım ile periyodik bakım anlaşmam var. Neden Akü İzleme Sistemine ihtiyaç duyayım?

Periyodik bakımlarınız sizleri sandığınız kadar güvende tutamamakta ve efektif bir koruma yaratamamaktadır. Giriş bölümünde de belirtildiği gibi kesintisiz güç kaynağına bağlı kesintilerin %85’e yakının sebebi olarak aküler ve akülerin yönetimi gösterilmiştir. Periyodik bakımlar, süre gelen zaman sonucunda gelenekselleşmiş bir yöntem haline gelmiştir. Fakat kritik alan uygulamalarında hala kesintiler gerçekleşmekte ve bu durumların işletme sahiplerine yüklü maliyetleri olmaktadır. Dolayısıyla yedek güç sisteminizi sadece periyodik bakımlar ile korumak, akü sebepli meydana gelen %85 arıza oranını aşağı çekemeyecek, risklerinizi yeteri kadar azaltmayacaktır. Doğası gereği tahmin edilemez bir yapıya sahip olan aküler 2 haftaya kadar düşen süreler içerisinde aniden arıza verip sisteminizin çökmesine sebep olabilir.

- UPS’te ya da Redresör’de hali hazırda izleme sistemim var. Akü İzleme Sistemi işletmem için gerekli mi?

Tüm izleme sistemleri aynı değildir. UPS yada Redresörlerde bulunan izleme sistemleri aküleri grup olarak izlemekte, en fazla kol bazlı izleme sağlamaktadır. Akü grubuna bir bütün olarak, blok olarak bakmaktadır. Genellikle grubun gerilimini ve şarj/deşarj döngülerini izlemektedirler ve bu durum da yeterli koruma sağlayamamaktadır. Oysa akü grubu içerisinde her bir akünün ayrı önemi vardır; gruptaki bir akü dahi arızalanırsa sistem çalışmayacak ya da bir akü dahi sağlıksız ise bu durum bütün grubu etkileyecektir. Bir başka deyiş ile, UPS ya da Redsör’de bulunan izleme sistemleri her bir aküyü tek tek inceleyemediği için henüz alarm verilmemişken, her şey yolunda gözüktüğü zaman bile sisteminiz oldukça büyük bir risk altındadır. İhtiyacınız olduğu zaman, sisteminizin düzgün bir şekilde çalışacağından emin olmak için her bir aküyü ayrı olarak değerlendirebilen, sağlığına etki edebilecek parametreleri inceleyen ve planlı akü değişimi yapabilmenize olanak sağlayan bir sistem kullanmak şarttır.

- Akü İzleme Sistemi kurmak yerine biraz daha kaynak ayırıp tüm akülerimi değiştirebilirim. Yine de Akü İzleme Sistemi kullanmalı mıyım?

Bu yedek güç sistemi sorumlularının düştüğü bir yanılgıdır. Yeni bir akü sistemi kurmak akü arızası riskini ortadan kaldırmaz. İzlenilemeyen hiçbir unsurda riskler sıfıra indirgenememektedir. Akü arızaları bölümünde de belirtildiği gibi fabrikasyon kaynaklı sıkıntıların yaşanabilmesi ve bu durumun sistemin toplam ömrüne etki etmesi ve bazı akülerin ömürlerini garanti süresi dolmadan tamamlayabilmesi (yaklaşık %3) göz ardı edilemeyecek risk faktörlerindendir. Aküleriniz yeni alınmış dahi olsa beklenmedik durumlar meydana gelebilir ve güvenerek değiştirilmiş olan yeni sistem dahi işletmeyi yarı yolda bırakıp maddi kayıplar yaratabilir. Akü izleme sisteminin sağlamış olduğu ölçümler ve raporlamalar sayesinde üretim kaynaklı sorunları tespit etmek ve garanti kapsamında değerlendirilmek üzere raporlamalar sunmak mümkündür.

- Akü İzleme Sistemini kurmak işletmem için bir maliyettir. Maddi açıdan fayda sağlayacak mı?

Sanıldığının aksine akü izleme sisteminin maddi açıdan birçok faydası vardır. Akü odalarına yapılan rutin ziyaretler ya da bakım çalışmalarını ve yapılan iş miktarını azaltır, bu konuda yapacağınız harcamalardan tasarruf edersiniz. Aküleri yoran ve yıpratan deşarj testleri sıklığını azaltabilir; zamandan, akülerinizin ömründen ve maliyetten tasarruf sağlarsınız. Akülerinizin durumlarını anlık olarak izleyebildiğiniz ve alarmlar ile uyarı durumlarından en erken şekilde haberdar olabildiğiniz için; akülerinizin bireysel olarak ömrünü azaltan durumları, sağlıksız bir akünün tespit edilip değiştirilerek tüm sistemin ömrünü azaltmasını engelleyebilirsiniz. Böylece akü sisteminizin ömrü uzatılmış, sürekliliği sağlanmış ve tüm akü grubunun değiştirilmesi ertelenmiş olur. Bahsi geçen bu unsurla dahi akü izleme sistemi kendi kendini ödeyebilen bir sistem olmaktadır.