NELERİ ÖLÇÜYORUZ?

 

ALPAİS İLE NELERİ ÖLÇÜYORUZ?

 

AKÜ GERİLİMİ

Tampon şarz gerilimi akü ömrü için kritik öneme sahiptir.Doğru uygulanmayan şarz gerilimleri kapasite kaybına, şebekedeki korozyonun hızlanmasına, aşırı gaz çıkışına..

AKÜ İÇ DİRENCİ

İç direnç, akü yaşı ile birlikte artış gösteren bir faktördür. İç dirençteki yükselme nedeniyle akü, istenen akımı veremeyecek duruma gelir. Buradan hareketle….

AKÜ SICAKLIĞI

Her bir akünün sıcaklığını ölçmenin en önemli avantajı termal kaçaklar oluşmadan önce tespit edilebilmesi ve gerekli müdahalenin yapılabilmesidir. Zayıf HVAC kaynaklı…

KOL ( STRING ) GERİLİMİ

Kol gerilimi takip edilerek şarj sisteminin devrede olduğu ve olması gerektiği şekilde şarj ettiği doğrulanır...

KOL ( STRING ) AKIMI

Kol akımı izlenerek her bir kol için alınan veya verilen enerji miktarı ölçülebilmektedir. Herhangi bir KGK sadece kol akımını ölçmekte, kollar arasındaki dengesizlik...

ORTAM SICAKLIĞI

Akülerin kullanım ömürleri 20-25C arasında belirtilmektedir. Çünkü bu aralık dışındaki sıcaklıklar akü korozyon oranını önemli ölçüde etkiler ve akü ömrünün %40-50 oranında...