yandexanalitik

AKÜ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ


ALPENERJİ AKÜ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ

Eğitim, akü yönetim sistemleri ve operasyonları ile ilgilenen ve bu konularda sorumluluk sahibi olan kişiler için hazırlanmıştır.
Alp Enerji Akademi uzman ekibimiz tarafından özel olarak verilen "Akü Sistemleri ve Yönetimi" eğitimine katılımlarınızı bekliyoruz.
Eğitim ücretsiz olup, kontenjan ile sınırlıdır.
Kayıt yaptırmak zorunludur.

EĞİTİM İÇERİĞİ :

Akü Güvenliği
Bu bölümde, akü odasının tasarımından kurulumuna ve günlük yönetimine kadar akü güvenliğinin tüm yönleriyle ele alınması amaçlanmaktadır. Bölümün içerdiği alt başlıklar:
• Akülerin taşınması
• Kimyasal faktörler
• Havalandırma
• Ark oluşumları
Akü Tipleri
Bu bölümde, enerji depolama uygulamalarında kullanılan farklı akü tiplerinin elektriksel ve kimyasal karakteristikleri incelenip analiz edilecektir.
• Sulu Tip Aküler
• Bakımsız Kuru Tip Aküler (VRLA)
• Nikel Kadmiyum Aküler
• Lityum Aküler
Akü Sistem Tasarımı
Akülerin kullanıldığı her bir endüstriyel pazarda uygulama alanlarına göre farklı sistem yapılandırmaları bulunmaktadır. Bu bölümde, yedek güç sistemlerindeki temel tasarım unsurları incelenecektir.
• Batarya Şarjörleri
• UPS Sistem Yapılandırmaları
• Batarya Yapılandırmaları
Akü Bakım ve Kontrolü
Bu bölümde yapılması gereken temel bakım işlevleri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
• Bakım Sıklığı
• Ölçülen parametreler
Deşarj Testi
Akü deşarj testi, bir akünün yükü destekleme konusundaki yeteneğinin test edilmesi için yapılır. Bu bölümde, kurulumdan ömrünün sonuna kadar bir akünün deşarj testinin detayları incelenecektir.
• Servis
• Kapasite
İç Direnç Ölçümü
İç direnç ölçümü, akünün iç direncinin ömrüyle ilişkisi bakımından kabul görmüş bir testtir. Bu bölümde akü-iç direnç ilişkisini yakından inceleyeceğiz.
• Direnç
• Empedans
Veri Analizi
Akü bakım programı için toplanan verilerin analizi temel ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bölümde konu dahilinde elde edilen veriler ve bu verilerin yorumlanması yer alacaktır.
• Limit Temelli Analiz
- Gerilim
- Akım
- Sıcaklık
- İç Direnç
• Eğilim Temelli Analiz
- Gerilim
- Akım
- Sıcaklık
- İç Direnç
Akü İzleme Sistemi
Akü izleme sistemi (AİS); kritik alan uygulamalarında kullanılan akülerin değerlerini izleyerek, her bir aküde meydana gelebilecek problemleri önceden belirler, akü arızalarını tespit eder ve akü durumlarını ara yüz yazılımı ile kullanıcıya bildirir. Bu bölümde akü izleme sisteminin işlevini ve önemini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.
• Uygulama Alanları
• İzlenilen Akü Değerleri
• Sistem Mimarisi & Bileşenleri
• AİS Faydaları

 

alp enerji akademi eğitim

 

alp enerji akademi eğitim

 

alp enerji akademi eğitim

 

alp enerji akademi eğitim

 

alp enerji akademi eğitim