yandexanalitik

NELERİ ÖLÇÜYORUZ?

 

ALPAİS İLE NELERİ ÖLÇÜYORUZ?

 

AKÜ GERİLİMİ

Tampon şarj gerilimi akü ömrü için kritik öneme sahiptir.Doğru uygulanmayan şarj gerilimleri kapasite kaybına, şebekedeki korozyonun hızlanmasına, aşırı gaz çıkışına ve akabinde akü ömrünün erkenden bitmesine neden olur. Akü gerilimi ile kısa devre tespiti, deşarj performansı ve ölümcül hataların önceden fark edilmesi sağlanabilmektedir.

AKÜ İÇ DİRENCİ

İç direnç, akü yaşı ile birlikte artış gösteren bir faktördür. İç dirençteki yükselme nedeniyle akü, istenen akımı veremeyecek duruma gelir. Buradan hareketle iç direnç değeri izlenerek akü ömrünün veya kullanım süresinin tam olarak ne olduğu belirlenebilir. İç direnç ölçümü ile zayıf bağlantıların ve açık devre akülerin hatadan önce tespit edilebilmesi de sağlanabilmektedir. Bazı durumlarda aküler bir hafta gibi çok kısa süre içerisinde sorun çıkarabilmektedir. Bu nedenle günlük bazda yapılan iç direnç ölçümü sayesinde sorun yaşanmadan önce deşarj testine de ihtiyaç duymadan ilgili sorunlu aküleri tespit edebilirsiniz.

AKÜ SICAKLIĞI

Her bir akünün sıcaklığını ölçmenin en önemli avantajı termal kaçaklar oluşmadan önce tespit edilebilmesi ve gerekli müdahalenin yapılabilmesidir. Zayıf HVAC kaynaklı ortam problemleri, zayıf bağlantılar ve aşırı ripple gerilimler hakkında dolaylı olarak bilgi alınabilir.

KOL ( STRING ) GERİLİMİ

Kol gerilimi takip edilerek şarj sisteminin devrede olduğu ve olması gerektiği şekilde şarj ettiği doğrulanır.

KOL ( STRING ) AKIMI

Kol akımı izlenerek her bir kol için alınan veya verilen enerji miktarı ölçülebilmektedir. Herhangi bir KGK sadece kol akımını ölçmekte, kollar arasındaki dengesizlikleri tespit etmemektedir. Kollar arasındaki dengesizlikler ise sistemde gerilim problemlerinin olduğunun habercisidir. Kol akımı izlemesi; doğru olmayan şarj yönetiminin ve sistemi olumsuz derecede etkilecek toprak kaçaklarının tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.

ORTAM SICAKLIĞI

Akülerin kullanım ömürleri 20-25˚C arasında belirtilmektedir. Çünkü bu aralık dışındaki sıcaklıklar akü korozyon oranını önemli ölçüde etkiler ve akü ömrünün kısalmasına neden olur. Öyle ki; 8-10˚C sıcaklık artışı akü ömrünün %40-50 oranında kısalmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden akü odalarındaki ortam sıcaklığının tavsiye edilen aralıkta olup olmadığı izlenmekte ve gerekli geri beslemeler kullanıcıya sağlanmaktadır.