Fiamm
CLIMAVENETA
ABB

Scada sistemleri (Supervisory Control and Data Acquisition) kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak Enerji Scadası ve Proses Scadası olarak ikiye ayrılır.

Proses SCADA'sı, önceden tanımlanmış bir döngü içerisinde çalışan bir sistemin gözetlenmesidir. Sistem, normal çalışma koşulları için dizayn edilmiş ve sahadan alınan ham verilerin kullanılması ile bir otomasyon sistemi oluşturulmuştur. Enerji SCADA'sı ise, belli bir döngüye sahip değildir. Aksine şebekenin işletilmesi, spontane arızalara endeksli bir şekilde yapılır. Bu nedenle operatörlerin arızaları bilmeleri yeterli olmamakta, SCADA sistemlerinden nedenlerini ve ileride tekrardan aynı arızlarla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Bunun için sadece sahadan alınmış ham değerler yeterli olmaz, operatörlerin ve işletmecilerin analiz edebilecekleri bir yapıya dönüştürülmeleri gereklidir.

Description: D:\KULLANICI_DATA,\Desktop\1365728.bmp

 

Süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılan SCADA sistemleri, tesisteki süreçlerin denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC, PAC, DCS vb.) birlikte tesisin üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar. Amaç en düşük maliyetle, daha kaliteli ve daha çok üretmek için gerekli yapıyı kurmaktır. İşletmedeki tesislerden en yüksek verimlilikle yararlanmak, yöneticilerin işletmeye ve üretim bilgilerine tam olarak hakim olmasıyla sağlanabilir.

SCADA, kontrol  fonksiyonu dışında olay ve alarmların izlenmesi,  geriye  dönük bilgilerin incelenmesi ve raporlama,  uzakta bulunan  operatörlerin GSM üzerinden bilgilendirilmesi gibi pek çok olanak  sunar.

Kesintinin hiç kabul edilmeyeceği en önemli işletme olan veri merkezlerinde ise SCADA’nın önemi artmaktadır. Sistemde bulunan tüm kesicilerin pozisyonları mutlaka izlenmeli ve sürekli olarak takip edilmelidir. Enerji analizörlerinden alınacak anlık veriler ile PUE değeri hesaplanmalı ve sürekli olarak kayıt altında tutulmalıdır. Hazırlanan trend ve raporlama sayfaları ile PUE değerinin yıllık ortalama değeri belirlenmelidir. Böylelikle veri merkezinizin verimliliği takip edilmiş olunur ve varsa verimliliği arttırıcı iyileştirici faaliyetlerin uygulama planı ortaya çıkarılabilir.

Bizi Takip Edin :